باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی


صدام که بود ؟ ايا او وهمدستانش ورقهای بازيی بودند که اين بازی باعث کشتار ميليونها انسان بيگناه واواره شدن تعداد زيادی از مردم ويتيم گشتن فرزندان معصومی که محروم از محبت پدر شدند. مادر عصر بربريت زندگی نمی کنيم در قرن اتم ( ۲۰۰۰)سالهای پيشرفتهای شگرف٫ انفجار اطلاعات ودستاوردهای علمی فراوانی که در مقايسه با صد سال گذشته حيرت آور است ولی هرچه سرعت پيشرفتهای علمی زياد می شود ارزشهای انسانی واخلاقيات جايگاه کمرنگتری خواهد داشت.عامل بوجود آمدن صدام چه وکه بود؟آيا هر کدام از ما يک صدام در درون خود پرورش نمی دهيم وبا او بازی نميکنيم؟از سياست دور می شوم و ورقهای صدامی درون خود را بيرون می اندازم تا شاخه های زيتون فرصت رشدپيدا کنند.
همه می گويند صدام وعواملش کجاهستند ؟ کمی درون خودمان نگاه کنيم ببينيم آن را درخود پنهان نکرديم ٫ نگاه کنيد ببينيد يک صدام با ورقهايی از قدرت طلبی٫ فخر ٫برتری جويی٫حسادت٬کينه جويی٬بدبينی٬حقدوحسادت٬و....درون ما پنهان نشده است؟
نوشته شده در ۱۳۸٢/۱/٢۸ساعت ۱:٢۳ ‎ب.ظ توسط تیام ب نظرات ()


Design By : Pichak