باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی

هيچ ميدونيد بالاترين مرحله تکامل يک انسان کجاست وکی به تکامل می رسه؟
وقتی که به بيشترين پول رسيد؟يا وقتيکه بيشترين معلومات راکسب کرد؟ يانه وقتيکه به بهترين مقام رسيد؟
به نظر من بالاترين مرحله تکامل موقعی است که انسان از دنيا دل بکند!
چرا؟
الان براتون توضيح ميدم............
درآخرين لحظه زندگی در لحظات واپسين حيات بيشتر به چه چيزی فکر خواهيد کرد. به مال ومنال به خانه وزندگي يا به اينکه چرا بيشتر درس نخوانديد..هيچکدا م از اينها مشغله فکری لحظات آخر زندگی شما نخواهدبود بلکه درآن لحظه به اين فکر ميکنيد درايامی که مشغول زندگی بوديد چقدر انسان بوديد چقدر به دوستان وخانواده جفا کرديد واگر کمترمحبت کرديدپشيمان خواهيدشد.. در لحظه مرگ آدمها فقط به خوبيها وبديهايی که کرده اند فکر ميکنند درآن لحظه تنها آرزويشان اين است افرادی که درحق آنها ظلم کردندنزد آنها باشند تا از آنها عذر خواهی کندوازشان خواهش کندتا آنهارا ببخشد....نميدانم آدمهايی که ميدانند تاچند روزديگر ميميرند ديده ايدچقدر مهربان ميشوند وچقدر دلسوزی ميکنند.......
پس بميريد قبل ازاينکه شمارا بميرانند تابه بالاترين مرحله تکامل برسيد!مهربانی ٬رحم٬شفقت٬ومروت تنها مسئله ای است که درهنگام مرگ به آن فکر خواهيد کردپس لطف خودرا ازديگران دريغ نکنيد تا آسوده خاطر باشيد
نوشته شده در ۱۳۸٢/۳/۳۱ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ توسط تیام ب نظرات ()


Design By : Pichak