باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی


کليد خوشبختی کجاست؟
أيا شما کليد خوشبختی خودرا پيداکرده ايد؟
آيا شما کليد خوشبختی خود را گم کرده ايد؟
اين کليد دردست چه کسی است؟
آيا خوشبختی وبدبختی هرکس دست خودش است يا عوامل ديگر هم دخيل هستنديعنی می شود انسان در جهت خوشبختی تلاش کند ولی هميشه با شکست روبرو شود.چرا بعضی فکر می کنند سر هر چشمه که ميروند آن چشمه می خشکدوچرا بعضی فکر می کنند دست به هرچه بزنند طلا ميشه؟چرا بعضی ميگن گليم بخت ما سياه است ودست ما نمک نداره واز روز اول بد شگون بودند؟چرا برخی محيط واطرافيان روی انها تاثير بد نمی گذاردولی پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شدچرا سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت وآدم شدولی برخی هرچه با مردم نشست و برخاست می کنند آدم بشو نيستند.
اصلا معيار خاصی برای خوشبختی وجود داره شما می دانيد معيار خوشبختی چيست؟ لطفا کمکم کنيد....ويژگيهای يک ادم خوشبخت چيست؟
نوشته شده در ۱۳۸۱/۱٠/۳ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ توسط تیام ب نظرات ()


Design By : Pichak