باران زای آبی

شعر داستان ومسایل سیاسی اجتماعی

چشم ودلم سخت بارانی وبی هواست...بازهوای باتوبودنم دراین هواست....دیشب بخواب باغ آمدی رفتی چه زود....اماهنوزبوی تودرمیان غنچه هاست....ای ترجمان سکوت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
تیر 90
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 84
1 پست
دی 83
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
12 پست
خرداد 82
6 پست
اسفند 81
9 پست
بهمن 81
7 پست
دی 81
11 پست
آذر 81
5 پست
آبان 81
1 پست
مهر 81
10 پست
شهریور 81
22 پست
مرداد 81
7 پست
تیر 81
19 پست
خرداد 81
14 پست
شهرزاد
1 پست
بیسنون
1 پست
پرواز
1 پست
قفس
1 پست
زندان
1 پست
پرنده
1 پست
باران
1 پست
غمها
1 پست
شکوه
1 پست
الماس
1 پست
پروانه
1 پست
نسیم
1 پست
آینه
1 پست
قاصدک
2 پست
سئوال
1 پست
تعجب
1 پست
سرما
1 پست
یلدا
1 پست
گور
1 پست
علاقه
1 پست
ساعت
1 پست
بهشت
1 پست
ثانیه
1 پست
بلاهت
1 پست
مرگ
1 پست
سایپا
1 پست
پراید
1 پست
هندوانه
1 پست
طلا
1 پست
اعتبار
1 پست
اصالت
1 پست
زینت
1 پست
چرا
1 پست
نقد
1 پست
طاها
1 پست
پادشاه
1 پست
پاییز
1 پست
نارنجی
1 پست
بنفش
1 پست