غريب آشنا

خوب نگاهش ميکنی به اوخيره ميشوی وقتی که به تو نگاه ميکندمسير نگاهت را عوض ميکنی وبه فکر فرو ميری ..خدايا اورا کجا ديدم؟ بايگانی ذهن را ورق ميزنی ولی هرچه به خودت فشار مياری نميتوانی بفهمي که اورا کحا ديدی..منتظر يک فرصت هستی تا ازاو سئوال کنی ... ببخشيد من شما را کجا ديدم؟چهره تون خيلی آشناست..ما قبلا همديگه را نديديم؟

ولی در پاسخ ميشنوی: نميدونم! نه فکر نميکنم! شايد 

ميخوای بدونی چرا بعضی از چهره ها به نظرتون آشنا مياد ولی هرچه فکر ميکنی نميتونی بفهمی آنهارا کجا ديدی؟ البته هميشه اينطور نيست فقط بعضی از چهره ها خيلی آشنا به نظر مياد وانگار خيلی به شما نزديک هستندوشما هرچه آنهارا نگاه ميکنی ازديدن آنها سير نميشويد. دليلش اين است که:

همه انسانها روح خدا در آنها دميده شده است واين نقطه اشتراک همه آنها است.هرچه انسانها به روح خدايی خود نزديکتر باشند چهره آنها برای شما آشنا تراست وهرچه به ابعادحسمانی ومادی خود نزديک باشند برای شما غريبه وغير جذاب خواهند بود.

آنهايی که دارای روح بلند ومعنويت بيشتر باشندخيلی سريع با مردم ارتباط برقرار ميکنندچرا که ازقبل در ضمير ناخوداگاه آنها حضور داشته همان روحی که گمشده بعضی ها می باشد وبه دنبال آن به هردری ميروند وهرچندگاه در  چيزی آن را مشاهده ميکنند.همان روحی که گرايش به عالم معنا دارد واز ماديات بدور است

تا حال چند بار به شما گفته اند چقدر قيافه شما آشناست؟

اگر زياد ميگن خوش به حالتون شما دارای روح بلندی هستيد وکمتر به فکر ماديات هستيد

ولی اگرتا کنون کسی تا به حال به شما نگفته در اعمال رفتار وپندار خود تجديد نظر کنيد...........

/ 22 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

سلام تيام جونم؟خوبييييييييييييی؟

reza

سلام دوست عزيز .. منم ميخواستم سوال سبيلناز را بکنم .. ظاهرا جواب هم داده ايد .. اما باز هم ميشرسم اين تجربه شما هم چگونه اين اين موضوع را نشان ميدهد .. ؟ شاد باشيد .

كيان

سلام تيام عزيز. چي عجيبه؟

محمد

سلام ...فعلا همين تا بعد.

محمد

سلام تيام جون ......... حالت چه طوره ..........؟خوب بود ........ به ما هم سر بزن ......... .

لیلا

اينا رو جدی گفتی ؟ چون همهء عالم منو يه جايی ديدن ! تازه بعضی ها جاش رو هم می گن که البته درست نيست !

آباداني

سلام. آقا خوب نگاه كن اگه مگه ما آشنا نيستيم پس چرا كم پيدا شدي!!؟

عباس

سلام آشنا.در باره مطلبی که فرموده ايد نکته ای وجود دارد : بعضی از بزرگان معتقدند انسان ها قبل از تولد در عالمی به نام عالم ذر - برگرفته از واژه ذره - با هم بوده اند و بعد از تولد شکل جسمانی فعلی را پيدا کرده اند .* پايدار باشيد .

بلا

روزي نيست كه يكي نگه شما رو كجا ديدم قيافه تون برام اشناست هميشه از اين موضوع ناراحت بودم پس زياد هم بد نيست

آقا طییب

سلام درسته.درسته رفيق.منم لمسش کردم.مخصوصن تو جاهايی که ادم حسابی پيدا ميشه.مثلن تو مشهد..يه دفه وسط هزار نفر يه نفر توجهتو جلب ميکنه.برا منم پيش مياد.همه فک ميکنن منو ته يه جای خفنی ديدن.رفته بوديم قليون بکشيم.يارو ميگفت شما درجه دار يد من شما رو تو پاسگاه ديدم.مام البت واسش کم نذاشتيم.حالا.