يد الله رويايی

اعطاي درجه "شواليه در هنر و ادب" به يداله رؤيائي شاعر ايراني

اين درجه در فلسفه و تفكر به داريوش شايگان اختصاص يافت


همه ساله در آستانه برگزاري نمايشگاه بزرگ كتاب، و يا به مناسبت جشن هاي ديگر در (Porte de Versailles) ورساي ، جمهوري فرانسه به يكي از شخصيت هاي هنري و ادبي كشورهاي خارجي عنوان "شواليه" را اعطا ميكند.

امسال وزارت فرهنگ و هنر از ميان همه كشورهاي خارجي، ايران را انتخاب كرده و اين عنوان افتخاري "شواليه در نظام هنر و ادب" را به يداله رؤيائي در شعر، و به داريوش شايگان در فلسفه و تفكر، تخصيص داده است.

خانم كاترين تاسكا (Catherine Tasca) وزير فرهنگ و هنر در نامه خود به يداله رؤيائي نوشته است:"جمهوري فرانسه چهار نظام شواليه دارد كه لقب شواليه در نظام هنر و ادب از مهم ترين آن هاست. اين نشان به خاطر خلاقيت در قلمرو هنر و ادب، و يا سهمي كه در تشعشع فرهنگ در فرانسه و در دنيا داريد، به شما اهدا ميشود."

از عوامل ديگري كه در اين تصميم گيري سهم به سزايي داشته ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

ـ انتشار پراكنده اشعار در نشريات ادبي فرانسه، شركت در جشنواره ها، ديدارهاي بين المللي و انتشار ترجمه "امضاءها" كه ناياب شده است؛

ـ رؤيائي عضو مركز نويسندگان فرانسه و خانه نويسندگان در پاريس است و در سال هاي پيش(1996) رئيس انجمن قلم ايران در تبعيد بوده است.

همچنين چاپ كتابهاي مختلف رؤيائي در فرانسه و ايران توجه به او را در پي داشت.

دومين كتاب اشعار يداله رؤيايي اخيرا با عنوان "امضاها"(Signatures) و به ترجمه پرفسور كريستف بالايي منتشر شده است. منتخبي از اشعار او نيز در سال 1997 با عنوان "پس مرگ چيزي ديگر بود" (Et la mort etait donc autre chose) به ترجمه گروهي از شاعران معروف فرانسه و به ابتكار موسسه روآيومون (Royaumount) به وسيله انتشارات كره آفيس ( oaphis Crss ) درآمد.

انتشارات مرواريد سال گذشته "گزينه اشعار يداله رؤيائي" را در تهران منتشر كرد. در اين كتاب ميتوان از مجموعه هاي ناياب رؤيائي مثل "بر جاده هاي تهي" و "از دوستت دارم" و "دريائي ها" نمونه هايي را خواند .

از "در جستجوي آن لغت تنها"، تازه ترين كتاب رؤيائي نيز در قسمت آخر اين گزينه ها، گزيده هايي گنجانيده شده است كه بعضي از شعرهاي اخير او را در برميگيرد.

انتشارات "كاروان" به زودي كتاب تازه رؤيائي را با نام "منِ گذشته امضاء" را به صورت دوزبانه در تهران منتشر ميكند. قسمتي از اين كتاب متن فارسيِ اشعاري را كه به ترجمه كريستف بالايي در فرانسه منتشر شده، در برميگيرد.

گفتني است جامعه نويسندگان فرانسه، خانه نويسندگان، و انجمن اهل ادب فرانسه از اين تشخيص به جا استقبال كرده و اين انتخاب را تبريك گفته اند.

/ 0 نظر / 11 بازدید