شاعران ارسباران

باهر بهانه وهوسی عاشقت شده است
فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است
چيزی زماه بودن تو کم نمی شود
گيرم که برکه ای نفسی عاشقت شده است
ای سيب سرخ غلت زنان در مسير رود
يک شهر تا به من برسی عاشقت شده است
پر می کشی و وای به حال پرنده ای
کز پشت ميله های قفس عاشقت شده است
آيينه ای وآه هرگز برای تو
فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است
(ابوالفضل نظری)
******************************
دلم رازی است بی اندازه رسوا گفتنش سخت است
چنان طوفان که جز در گوش دريا گفتنش سخت است
نه از بن بست طبعم نيست اخلاق غزل چون توست
تماشايش دل انگيز است اما گفتنش سخت است
(عليمحمد مودب)
**********************************
آن شب ستاره گفتگوی چشم تورا زمزمه می کرد
می گفت: تلفيقی است ازمهتاب باخورشيد لبخند تو
مانند ميعاد شب ودرياست
نوشيدم از چشمهای توگويادلت با ماست
(مهتاب رخصتی)

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهتاب

ووووووووووووواي شعر اولي خيلي قشنگ بود خسته نباشي مرسي