انحمن های ادبی شعر

کلاسهای ادبی شعر در تهران زياد هست ولی بعضی ها ازاين کلاسها خبر ندارندشمااگر از کلاس يا انجمنی خبر داريد پيام بگذاريد تا به اين ليست اضافه شود
۱-فرهنگسرای ارسباران(هنر)شنبه ها ساعت ۱۷بالاتراز سيد خندان خيابان ارسباران
۲-فرهنگسرای انديشه سه شنبه هاساعت۱۷شريعتي نرسيده به سيدخندان
۳-کتابخانه عظيمی پنجشنبه ها دو هفته يکبار ساعت ۱۷شريعتی روبروی بولينگ عبدو
۴-انجمن شعر جوان آخرين پنج شنبه هرماه ساعت ۱۷خيابان
۵-فرهنگسرای بانو چهارشنبه دوم هرماه ضلع شمالی پارک ساعی(حافظ شناسی٬شاهنامه خوانی٬آموزش عروض بديع قافيه٬مثنوی شناسی٬)
۶-فرهنگسرای سالمندکانون ادبی نابينايان شنبه هاساعت ۱۶
۷-خانه فرهنگ هفت چنار
۸-فرهنگ سرای سرو انتهای پارک ساعی
۹-خانه فرهنگ گلها
۱۰-ميدان حرخانه فرهنگ حر يک شنبه ها ساعت ۱۸الی۲۰
۱۱-يوسف آباد خيابان ۲۱فرهنگ سرای شفق يک شنبه ها ساعت ۱۷

/ 2 نظر / 15 بازدید
...

نامش در تورا بورای سانسور گم شده است!!! لطفا يه سری به مهرپاد بزنيد و شعر تورا بورايی را بخوانيد: mehrpad.persianblog.ir

ادیب

سلام از لطفت ممنونم خدانگهدار