کرامت خان مردی با هزار چهره ازهنر

این مرد را می شناسید واقعا عجوبه است در موسیقی سنتی من کسی را مثل ایشان ندیدم ایشان در کرج است اگر فرصت داشتید حتما بروید ایشان را ببیننید
البته از قبل با ایشان هماهنگی کنید با تلفن)( 02614512327با آغوش باز شمارا می پذیرد09122612838
توضیحات:
یکی از دوستان به ما پیشنهاد کردتا به دیدن این استاد برویم واز قبل خیلی از ایشان تعریف میکرد ومیگفت از هر انگشتش یک هنر می باردمن هم که عاشق چنین افراد هستم باذوق وشوق پذیرفتم دوستم به ایشان زنگ زد وقرار شد که ساعت ۴ بعد ازظهر به دیدن ایشان برویم
وی دریک خانه استیجاری تنها  زندگی می کند و آنچه که همیشه در طول تاریخ نصیب هنرمندان ما بوده (فقر وتنگدستی) ایشان هم بی بهره نیست..وقتی که به منزل کوچک ایشان میروی دریایی از هنر برای تو هویدا می شود ایشان به گرمی مارا پذیرفتندوچای عقیق رنگ زینت بخش این پذیرایی بود.سپس استاد به سراغ سه تار رفت وهنر نمایی ایشان آغاز شدباموسیقی سه تار مرا به خلسه ای بردغیر قابل توصیف وباور نکردنی که حضور فرشتگان برای تو محسوس می شود سپس شروع به نی زدن کرد وآهنگ جداییها از درون نی بیرون می آمد دراین لجظه کنترل احساسات مشکل می شودصوت نی با حزنی دل انگیز شروع شد وبا شوری فرح بخش به پایان رسیدوبه اوج لذ ت مرا می کشاند آنگاه دف را برداشت ودستان سحرانگیزش شروع به دفیدن کردبا آهنگ ملایم باران شروع وباصدای طوفان هنر نمایی بادف به پایان رسیدسپس به سراغ سنتور رفت وبا یک پیش درامد شروع به خواند ن یک تصنیف کردکه مطلع آن با این بیت شروع میشد. امشبی را که درآنیم غنیمت بشمار ....شاید ای دوست نرسیدیم به فردای دگر/////صوت داودی ایشان تورامی بردبه آنجایی که دوست داری می برد به جایی که دنیارا احساس نکنی مانند آن شراب تلخ وش حافظ است که تورا از خود بی خود میکند(شرابی تلخ وش خواهم که مرد افکن بود زورش...که تا یک دم بیاسایم زدنیا وشرو شورش) واقعا از دنیا وشروشورش تورا بیرون می کند وبه ملکوت می رساند.من تاکنون دوستان زیادی داشتم که با یک ساز یا حداقل دوساز آشنایی داشتند ولی ایشان برایم عجیب بود که تمام سازهای سنتی را با مهارت بنوازد نواختن ضرب یکی دیگر از کارهای ایشان بود که هرکدام ازاین هنر نمایی ها دروازه ای از فضای انتزاعی به روی تو می گشاید که از نظر روحی احساس بهجت وفرحی خواهی کرد با این وجود حلوای تن ترانی ...تا نخوری ندانی ...باید از نزدیک ببینید تا بفهمید من چه میگویم......

/ 19 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بلا

نديده هم قبولت داريم

زهرا(صدای باران)

سلام خيلی اطلاعات خوب و جالبی بود استفاده کردم ولی بيشتر می نوشتی و اطلاعات بيشتری ميدادی هم بهتر ميشد.موفق باشی.

معلم فارسی

سلام .سخن تامل برانگيزی بود . افسوس خوردم که چرا من هيچ از موسيقی چيزی نمی دانم .شايد اين جرقه ای باشد برايم ....

زهرا(صدای باران)

سلام ممنون اميدوارم در کل خوشز بگذره بهت در مورد قرار هم خيلی عاليه.موافقم.

سلام مرسی