تصميم بگيريد

ناپلئون می گويد مردمان مردد هيچوقت موفق نمی شوند. اينقدر دل دل نکنيد با مشورت وعاقلانه فكركردن تصميم بگيريدو وقتی که تصميم گرفتيد نسبت به کار خود مصمم باشيد يکی از بزرگان می گفت كارتصميم گرفتن مانند مار ماهی گرفتن است که گرفتنش آسان ولی نگاه داشتنش سخت است چند ماه يا چند سال است که کاری را می خواهيد بکنيد ولی در ترديد مانده ايد.آقاجان مرگ يک بار شيون هم يک بار کار را انجام بده ديگه خودت را اينهمه آزار نده وفکرخودت را به چيزهای ديگری مشغول کن ولی بی گدار به آب نزن

/ 2 نظر / 6 بازدید
poorya

ميبينم كه تو هم راجع به تصميم گرفتن صحبت كرده ائي ... اين از مسائل و مشكلات ماست .... در ضمن ، آره ... من هم خانزاده هستم . ولي نه بختياري ... به هر حال تيامي .... ( كسه ديگه ائي هم اينجا معني اسمت را ميدونه ؟؟؟ )

سعيدي راد

سلام. خوب بود. موفق باشي. ما مشتري شديم. به ما هم سر بزن و اگه قابل بود اونو لينك كن.