پاییزوپادشاهیش

پاییز وپادشاهیش

غمگین فرصتهای بی سرود

زنجیرهای طلایی  . باران زمستان رامیخواهد

پاییز وپادشاهیش آهنگ زمستان را نه! آهنگ مستانه

بی شام وشراب وشاهد.....پاییز دستم رابگیر...ده ستم بگیر

صدای خش وخش پای کیست برروی پاییزپادشاه؟


/ 0 نظر / 15 بازدید