بوی مهر

بوی مهر می آيد بوی مهربانی عطر مدرسه٫معلم و دانش آموز٫شيطونی وشلوغی٫ مشق وتنبلی٫ سحر خيزی وصبحانه٫گفتم صبحانه يک مطلب راجع به اين مسئله صبحانه نخوردن بعضی ها بگم که ميگن ما عادت نداريم صبحانه بخوريم. آقا جان تنبلی نکن عادت کن به صبحانه خوردن وگرنه سکته مغزی شما حتمی است٫پيری زودرس٫وفراموشکاری وهزارجور بلای رنگارنگ.... هيچی ديگه پزشک هم شديم.hm_pic.gif

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهتاب

سلام تيام جون اخ گفتي مدرسه اينقدر دلم مي خواد دوباره بچه بشم برم كلاس اول بشينم واي چه خوب بودا ممنون ازا ينكه بهم سر زدي