اين شعر نميدونم از کيست

گر نشان زندگی جنبندگی است
خار در صحرا سراپا زندگی است
هم جعل* زنده است هم پروانه ليک
فرقها از زندگی تا زندگی است
====================
جعل =سوسک سرگين گردان است(به ضم ج)flow_butt.gif

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمدرضا

سلام این شعر زیبا از پژمان بختیاری است...