چه برف زيبايی

به مناسبت برف قشنگی که از ديروز شروع به باريدن کرده است يک شعر زيبا از شاملو بخوانيد:

برفِ نو،برفِ نو،سلام 1380-010.jpg
بنشين،خوش نشسته اي بر بام.

پاكي آورده اي-اي اميد سپيد!-

همه آلودگي ست اين ايام.

راه ِ شومي ست ميزند مطرب

تلخ واري ست مي چكد در جام

اشك واري ست ميكُشد لبخند

ننگ واري ست ميتراشد نام

شنبه چون جمعه،پار چون پيرار،

نقش ِ هم رنگ ميزند رسام.

مرغ شادي به دامگاه آمد

به زماني كه برگسيخته دام!

ره به هموارْ جاي دشت افتاد

اي دريغا كه برنيايد گام!

تشنه آنجا به خاك ِ مرگ نشست

كاتش از آب مي كند پيغام!

كام ِ ما حاصل ِ آن زمان آمد

كه طمع برگرفته ايم از كام...

خام سوزيم،الغرض،بدرود!

تو فرود آي،برف تازه سلام

/ 2 نظر / 11 بازدید
davood

لطفا جهت افزودن لينک و عکس به blog مر را راهنمايي كن با تشكر

kami

چه بگويم که غم ازدل برودچون توبيايی...سلام ميبخشی که دير بازديدت را جواب دادم.باز هم به ما سر بزن...روزگارت چون برف سپيد.