یلدای من

یلدای من

چه به ناز می آیی سیه موی سپیدکردار

ای میراث علاقه از عاطفه ی ظلمتی بلند

نسل عجم امشب درآغوش طولانیت

سرمای تاریخ رابه سخره میخندد

وجهالت به گور میکند دختران یلدایی را

ای طعم انار وهندوانه

خوش میخرامی برسیطره جهل وتاریکی

/ 0 نظر / 15 بازدید