کره زمين ۴۶ساله

اگر سن زمين را که غير قابل تصور است فشرده کنيم وهر ۱۰۰ ميليون سال آن را يک سال بگيريم٫کره زمين مانند فردی ۴۶ ساله خواهد بود.
هيچ اطلاعاتی راجع به ۷سال اول اين فرد وجود ندارد ودرمورد سالهای ميانی زندگی او نيز اطلاعات کم وبيش پراکنده وجود دارد
اما امروز ما تحقيقا می دانيم که در سن ۴۲ سالگی گياهان وجنگلها پديدار شده وشروع به رشد کرده اند.
اثری از داينا سورها وخزندگان عظيم الجثه تا يک سال پيش نبوده است يعنی وقتی زمين ۴۵ ساله بود.
پسنانداران ۸ماه پيش رسيدند.در اوايل هفنه گذشته ميمون های آدم نما به آدمهای ميمون نما تبديل شده اوّاخر هفته گذشته دوران يخ سراسر زمين را در برگرفت.
انسان جديد فقط حدود ۴ساعت روی زمين بوده که طی همين يک ساعت گذشته کشاورزی را کشف کرد .
انقلاب صنعتی فقط يک دقيقه پيش اتفاق افتاد.
حال ببينيم که در اين يک دقيقه انسان چه بلايي بر سر اين فرد ۴۶ساله آورده است.
در ۶۰ دقيقه گذشته انسان يک آشغالدانی کامل از اين بهشت ساخته است. او تعداد خودش را به نسبت های سرسام آوری زياد کرده وباعث انقراض نسل ۵۰۰ خانواده از جانداران شده است او سوخت های اين سياره را غارت کرده والان مانند يک کودک بی شعور ايستاده وخيره شده به اين حمله برق آسا.....
نقل از (naturre magazine)
ert.gif

/ 3 نظر / 18 بازدید
سالار

سلام من اولین بار هست که به وبلاگ شما می یام وبلاگ خوبی داری موفق باشی.

farzan

سلام شما را به خواندن وبلاگ خود دعوت می کنم.

ا.ز.ل

سلام / ممنون كه به من سر مي‌زني / نقد فيلم بماني را نوشته‌ام / لطفا بخوان و نظرت را بگو / وبلاگ خوب و مفيدي داري / موفق باشي / زياده قربانت / احمد