مرادریاب ای باران

مرادریاب ای باران

شکوه شستشوی تو ازدل میبرد غمهای دیرینم ۰

مرادریاب ای باران نم نم نازل نازنگاهم شو مراخیس نگاهت کن دلم آرام از آرامش چشمان الماست 

بباربرگونه های فکرفردایم

 مرادریاب ای باران

(تیام باهنر)

/ 0 نظر / 41 بازدید