احوالپرسی

سلام حالتون چطوره همه خوبيد با ماه رمضان چطوريد ؟باهاش حال می کنيد يانه؟سرما هم که ناغافل پيداش شد مواظب باشيد خودتون را در مقابل باد پاييزی قرار نديد که مريض می شيد.

قديم نديما مردم می ترسيدنددر مورد مسائل سياسی حرف بزنندومی گفتند هيس هيچی نگيد ديوار موش داره موش هم گوش داره ولی الان موشها هم سياسی شدند...جونم براتون بگه قبلا می گفتند: هيچ گربه ای برای رضای خدا موش نميگيره ولی ا لان همه گربه ها درراه خدا موش می گيرند بعد هم ميرن دوش ميگيرند......

قديم نديما ميگفتند:موش توسوراخ نميره جارو به دمبش می بنده ولی الان موشها اينقدر وضعشون خوب شده که از جارو برقی استفاده ميکنند.........حال چرا گير داديم به اين موشهای بدبخت چون بی مقدمه امروز يکی از دوستهام می گفت: يعنی چی؟ شديم موش آزمايشگاهی  هرچه ميگفتم: مگه چی شده ؟ هيچی نميگفت . شما نمی دونيد چی شده ؟

/ 18 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم

تيام جونی سلام.خوبيی؟اگه من شوهر هم کنم مطمئنی خوب ميشم؟باشه من راضيم ولی کووو شوهر؟؟:))

قاقاليلي

سلام.من همش نگران پرچم هستم.خيس ميشه رنگش ميپره ها.شايدم آب بره كوچيك بشه.

عباس

سلام همسايه . عيد عزيز فطر ، عيد اشتياق و عبوديت را صميمانه تبريک و شادباش می گويم .

پريا

سلام ... موشا خيلی با نکن هستن نه!!