عشق كهنه

سراز يك عشق كهنه باز كردي
مرابا سر خود همراز كردي
نشاندي صدگل غم دروجودم
توكه بامرغ دل پرواز كردي
غروب رفتنت چون برگ پاييز
خزان رادر دلم آغاز كردي
زهجر نغمه هاي دلربايت
مرابا مرگ خود هم ساز كردي

/ 0 نظر / 4 بازدید