مردها

گردو درمورد مردان پيام قشنگي براي من فرستاده است كه در اينجا ميارم
:مردهابيشتر از زنها بچه مي شونداين را همه موسفيدها مي دانند
نيچه دراين باره مي گويد در وجود تمام مردها كودكي نهفته است كه دوست دارد بازي كند
اين بچه بازيهايي كه بعضي از آقايون در مي اورند پدر ما را درآورده است بهتر نيست مملكت را دست زنها بديم كه شاهد اين همه بچه بازي نشويم!!!!!!!!!!گردو

/ 0 نظر / 3 بازدید