صدام برگی در دستهاي شيطان

novelty_mw_m.gif
صدام که بود ؟ ايا او وهمدستانش ورقهای بازيی بودند که اين بازی باعث کشتار ميليونها انسان بيگناه واواره شدن تعداد زيادی از مردم ويتيم گشتن فرزندان معصومی که محروم از محبت پدر شدند. مادر عصر بربريت زندگی نمی کنيم در قرن اتم ( ۲۰۰۰)سالهای پيشرفتهای شگرف٫ انفجار اطلاعات ودستاوردهای علمی فراوانی که در مقايسه با صد سال گذشته حيرت آور است ولی هرچه سرعت پيشرفتهای علمی زياد می شود ارزشهای انسانی واخلاقيات جايگاه کمرنگتری خواهد داشت.عامل بوجود آمدن صدام چه وکه بود؟آيا هر کدام از ما يک صدام در درون خود پرورش نمی دهيم وبا او بازی نميکنيم؟از سياست دور می شوم و ورقهای صدامی درون خود را بيرون می اندازم تا شاخه های زيتون فرصت رشدپيدا کنند.
همه می گويند صدام وعواملش کجاهستند ؟ کمی درون خودمان نگاه کنيم ببينيم آن را درخود پنهان نکرديم ٫ نگاه کنيد ببينيد يک صدام با ورقهايی از قدرت طلبی٫ فخر ٫برتری جويی٫حسادت٬کينه جويی٬بدبينی٬حقدوحسادت٬و....درون ما پنهان نشده است؟

/ 4 نظر / 15 بازدید
payam bazargani

سلام از آشناييتون خوشحال شدم. ذخيره ميکنم که سر فرصت بخونم....صدام هم که از اسمش معلومه ۱۰۰ دامه ديگه

خوشه اشک

من زنده بودم اما ، انگار مرده بودم از بس كه روزها را با شب شمرده بودم يك عمر دور و تنها ، تنها بجرم اين كه او سرسپرده مي خواست ، من دل سپرده بودم يك عمر مي شد آري در ذره اي بگنجم از بس كه خويشتن را در خود فشرده بودم در آن هواي دلگير وقتي غروب مي شد گويي بجاي خورشيد من زخم خورده بودم وقتي غروب مي شد ، وقتي غروب مي شد كاش آن غروب ها را از ياد برده بودم // سلام . صدام عراق که الان آمریکاست (به احتمال نود درصد) . صدام درون رو هم اميدوارم بتونيم کنترلش کنيم.

gonahkar

نوشته بودی اسم بدی انتخاب کردم. اما اسم ظاهر و من در باطن هم خرابم پس زياد مهم نيست