قاصدک

قاصدک

ناز چراآمده ای   ؟غم دیروز تورا آورده؟

یاکه از دغدغه ی داغ دل  فردا          دعوت شده ای؟

قاصدک لباس عید
پوشیدی! خبری تازه مگرداری توکه به اصرارباد درپی حادثه هامیگردی؟

قاصدک قاصدیک آینه باش

تامن از درج دلم
صدآینه بیرون فکنم ونیازدل این مردم را به همه آینه ها واگویم

قاصدک خبرازابرنگو باران نه!

پشت پرچین دل مردمک
این مردم پرباران وگل است

قاصدک

قاصدآن آینه باش که
پی از درد دل آینه ها میگیرد

خبراز آن لبهای نازک
که سبد پرکرده از ناز ونیاز نور ونماز

خبراز زوجهای نوح ونوحه نه!

خبر رقص نسیم ونور آن آینه باش

تاسلامی به شب وشعرکنیم

قاصدک

قاصدیک آینه باش
یاخودت آینه شو

پابپای دل هرپروانه  !  آرام بیا

تاکه درخواب خوشم خوش باشم!

تیام باهنر

/ 1 نظر / 17 بازدید
ماشا

سلام دوست من. نوشته ها و شعرهاي وبلاگت مال خودته؟قشنگ و خوانذ ني هستند..فقط پيشنهاد مي كنم سعي كن كوتاهتر باشند كه خواننده را به دنبال خود بكشند.. باز هم به من سر بزن..