غم وغصه

اين ربـــــل عزيزدر مورد غم وغصه چيزی نوشته بود می خواستم پيام براش بذارم ولی مثل اينکه مشکل دارد ناچارا اينجا می نويسم.
سه غم آمد سراغم هرسه يکبار ..غريبی واسيری و غم يار
غريبی و اسيری چاره داره .... غم يارو غم يار وغم يار
ربل چان غم با غصه فرق نميکنه اين غريبی واسيری وغم يار شما را به اين روز انداخته حالا خودتو نکش تا ببينيم چه ميشه

/ 3 نظر / 15 بازدید
mehri

زير بارند درختان که تعلق دارند * ای خوشا سرو که از بارغم آزاد آمد

پدرام

سلام. شرمنده تيام جان . اميدوارم سهل انگاري من رو ببخشي. از اين به بعد سعی می کنم هميشه برات پيام بذارم ولی به شرط اينکه شما هم من رو از نظراتت بی بهره نذاری.

elham

چی بگم والا....کسی را خوش نديدم تا به حال...