سعدي

اين سعدي خدارحمتش كند عجب شعري گفته است كه بايد آويزه گوش همه باشد
بيخي نشان كه دولت باقيت بردهد
كاين باغ عمر گاه بهار است وگه خزان
هرنوبتي نظر به كسي مي كند سپهر
هرمدتي زمين به كسي ميدهد زمان

/ 0 نظر / 2 بازدید