کجای دلم

از کدامین جهت

به کدام گوشه ی قلبم آهوی چشمانت راشبی وشهرزادی وهزارقصه ی نگفته  

دیگرمنی نمانده که بهانه ی ماشود

فقط ماه تووچهل گیسوی شب شاعری که تورامی سراید 

شایدازاول این قاعده ی بازی رااشتباه نوشتندکه من درانتظار وتودرمرزانتحار

بیقرارکه میشوم بیحساب بی قاعده وبی هیچ نشانه عشق راصدامیکنم شایدبه فریادبیستون دلم رسد

(تیام باهنر)

/ 2 نظر / 66 بازدید
مهدی

گرچه شادم امروز! [گل]

مریم

عجیب برای من حتی دیدن اسمت آرامش بخشه شاید دلیلش زمانیه که من هر روز توی وبلاگت از در و دیوار آویزون بودم.زمانی که خیلی خوش بودن برام راحت بود بچه بودمو راضی و خوشحال از همه چیز و همه کس.سال نو مبارک :)