خواندنی

يک کار خوب مهمتراز هزار انديشه خوب است (بودا)
بزرگترين اشتباه ادم ترسيدن از اشتباه کردن است (البرت هويارد)
هيچ ارتشی نمی تواند دربرابر ايده ای بايستد که زمانش فرارسيده باشد (ويکتور هوگو)
مرد بزرگ کسی است که در سينه خود قلبی کودکانه داشته باشد(منسيوس)

/ 1 نظر / 4 بازدید
جمشيد سليمي

مردها بيشتر از زنها بچه ميشوند اين را همه موسفيدها ميدانند.نيچه در اينباره ميگويد : در وجود تمام مردها كودكي نهفته است كه دوست دارد بازي كند.